Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νέοι

Οι προσεχείς Δημοτικές Εκλογές, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής πολιτικοοικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε, μπορούν να προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες.

Κυρίως όμως, μπορούν να προσφέρουν την ευκαιρία σε ομάδες του πληθυσμού που – θεωρούν ότι – βρίσκονται στο περιθώριο να τοποθετηθούν πολιτικά, ευοδώνοντας έτσι την εκτόνωση της κοινωνικής αρρυθμίας που σήμερα παρατηρείται εντονότερα από ποτέ.

Τέτοια κοινωνική ομάδα αποτελεί η νεολαία της χώρας.

Κύρια χαρακτηριστικά της, όχι πια μόνο η αδιαφορία για την πολιτική και τους φορείς της, όπως συνέβαινε και παλαιότερα, αλλά η πλήρης απαξίωση, περιφρόνηση και έκφραση οργής απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γένει.

Έτσι, η ενεργός συμμετοχή των νέων, με τη δυνατότητα έκφρασης τους σε ζητήματα της καθημερινότητας τους είναι απαραίτητη για την αποδοτική λειτουργία του πολιτικού συστήματος αλλά και την καλύτερη λειτουργία των θεσμών.

Η παροχή ευκαιριών πολιτικής έκφρασης στους νέους και η συστοίχιση τους με έμπειρους δημάρχους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συνδράμει στην αμεσότερη λύση προβλημάτων που, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, απαιτούν άμεσες δράσεις.

Παράλληλα, η συνειδητοποίηση από όλους της ανάγκης ανάδειξης ηθικά άφθαρτων προσώπων , θα αναβαθμίσει το προφίλ της Ελληνικής Πολιτικής σκηνής σήμερα.

Η συγκυρία είναι διεθνώς πιεστική. Οι δράσεις πρέπει να είναι άμεσες. Ειδικά σε τοπικό πλαίσιο η ανάγκη ανανέωσης είναι περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ.

Ας μη χαθεί άλλη ευκαιρία. Δε μπορεί να το αντέξει όχι η Ελληνική Πολιτική, αλλά η Ελληνική Κοινωνία.