Ποιότητα ζωής

Λένε ότι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, ειδικά στην Αθήνα, αποτελεί ουτοπία.

Εμείς πιστεύουμε ότι μερικές απλές δράσεις θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του κάθε Αθηναίου:

  • Επέκταση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης σε περισσότερες γειτονιές της Αθήνας, με παράλληλη όμως βελτίωση των τεχνικών μελετών(μέσω της ισότιμης κατανομής των θέσεων μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής), ώστε να μην υφίστανται προβλήματα για τους μόνιμους κατοίκους και επαγγελματίες των περιοχών
  • Οργανωμένη άμεση απομάκρυνση όλων των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από την πόλη-θα επιτευχθεί αύξηση των διαθέσιμων χώρων παρκαρίσματος κατά περίπου 15% , σύμφωνα με μελέτες
  • Βελτίωση των δρομολογίων των δημοτικών συγκοινωνιών με αύξηση όχι μόνο της συχνότητας αυτών αλλά και δημιουργία «ειδικών» δρομολογίων με διαδημοτική συνεργασία
  • Ευρύτερη εφαρμογή του προγράμματος «Πράσινη Στέγη», με βελτίωση των παρεχομένων κινήτρων – αξιοποίηση πόρων από ειδικά «βαλτωμένα» προγράμματα χρηματοδότησης, όπως π.χ. το ΕΣΠΑ
  • Αύξηση των σημείων και των ειδικών κλάδων ανακύκλωσης και παροχή κινήτρων γι’ αυτό (π.χ. για συγκεκριμένο βάρος ανακυκλούμενων προϊόντων παροχή δημοτικών καρτών στάθμευσης συγκεκριμένης αξίας – μικρό κόστος, μεγάλο όφελος!)-οι Αθηναίοι απέδειξαν την ευαισθησία τους στο θέμα – ας τους διευκολύνουμε
  • Διεύρυνση των πόλων πρασίνου στην πόλη – όταν δεν είναι εφικτή η δημιουργία μεγάλων πάρκων, ας ευαισθητοποιηθεί ο καθένας από εμάς στη δενδροφύτευση και στη διατήρηση ακόμα και μικρών «Πράσινων Γωνιών» στις γειτονιές με δωρεάν παροχή των φυτών και των υλικών μέσων
  • Αύξηση των προς διάθεση πόρων για την καθαριότητα- αν είναι ένας τομέας που θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας,ας είναι αυτός