Ο Μεγάλος Περίπατος

Ο «Μεγάλος Περίπατος», για όλους εμάς που ζούμε και εργαζόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είναι μια καινοτόμος ιδέα και μια πρωτοβουλία που θα κάνει καλύτερη τη ζωή μας ! Όπως κάθε μεγάλη αλλαγή, απαιτεί χρόνο προσαρμογής! Δε γίνεται οι συνήθειες μας δεκαετιών να αλλάξουν σε ένα Σαββατοκύριακο! Όταν όμως αυτό συμβεί, συντομότατα, είναι βέβαιο ότι το κέντρο της Αθήνας μας θα αναδειχθεί και θα αποτελεί πόλο έλξης για γηγενείς κατοίκους αλλά και φυσικά για τουρίστες!