Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας Σ.Ζαχαράκη για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Με το Δήμαρχο Κ.Μπακογιάννη κάνουμε μέγιστη και συντονισμένη προσπάθεια για την εφαρμογή του προγράμματος τη χρονιά 2020-2021!