Ευχαριστώ την εταιρεία Shamir για τη δωρεά γυαλιών στους ιατρούς των δημοτικών μας ιατρείων!