Ευχαριστούμε την Ευαγγελική Σχολή για τη δωρεά της στα Δημοτικά Ιατρεία!