Επίσκεψη στο Δημόσιο ΙΕΚ στο 7ο Διαμέρισμα. Επαγγελματικά προγράμματα με προσφορά στους δημότες.