Συνάντηση με τους ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων

 

 

 

 

 

 

Στην εποικοδομητική συνάντηση με τους ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων! Με το δήμαρχό μας Κ. Μπακογιάννη βάζουμε τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα!