Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Κ.Δέρβο! Επεκτείνουμε τα προγράμματα για το Δήμο Αθηναίων!