Στο ραδιόφωνο του SKAI.gr για τη διανομή του υλικού στα σχολεία

Στο ραδιόφωνο του

SKAI.gr

για τη διανομή του υλικού στα σχολεία του

Δημος Αθηναιων

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2PVVpe4H9lY%26t%3D268s%26fbclid%3DIwAR0QbwE0wd9Fl5QnomuPD0VvcNmMlb4Ab5VpZeAESjwcmSx8bqC0qFyuXww&h=AT2YhntUI0FfVeLzuV3CVZPlO5IXiFCYAWb0nl78_id7MpSjFpz9ZClH6weeoDm9TfdwLSV_Y7eO2GwkzLPoAG-I-5tn0A-k0XdJ3bkUUGc20ZsHXXiMdJdEw2p_eDOGgp4Nuvc&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT339CM80cdZL6dOs0itTO8aU2WZv4dCeWo1FIIZ4qKSL9arjBtYQ00uWEHcLfW0DSQIwF3QUlqDA6jf7ED3q1ty8zaeFmxWccT9xUkgYL-S6Y1zN2oRyMDDmevpywKyeSj9nCpIb3CB5YNS3-ECT4PpRmZXflj3wzH_GXO7S53TAWOaus-p09bb5NFvOA