πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης για γονείς και παιδιά, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη και τους επιστήμονες των «Παιδικών χωριών sos»