Προετοιμάζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των επόμενων ετών στο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Δήμου Αθηναίων!