Πίτα Αντιδημαρχίας Υγείας και Παιδείας

Ευχαριστώ τους εργαζόμενους για την παρουσία τους και για τη συνεργασία μας!
Καλή Χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα!