«Οι επενδύσεις της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας»

Παρακολουθείστε εδώ τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Οι επενδύσεις της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας», που πραγματοποίησε το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Europe Direct City of Athens

του #Δήμου_Αθηναίων τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.