Ξενάγηση του Δημάρχου στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78) για το καλωσόρισμα των νέων επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών

Από τη σημερινή ξενάγηση του Δημάρχου στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78) για το καλωσόρισμα των νέων επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, που προστέθηκαν στο έμψυχο δυναμικό του προσωπικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του #Δήμου_Αθηναίων
Ενισχύουμε έμπρακτα την Πρωτοβάθμια Υγεία της Αθήνας με νέες προσλήψεις και προμήθεια ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού.
Τα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας αλλάζουν!