Επίσκεψη σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώσαμε τις επισκέψεις σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση!
Μέριμνα του Δημάρχου μας Κώστα Μπακογιάννη η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στους δημότες!