Επίσκεψη για τη διαπίστωση των ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων! Χ

Χώρος με προβλήματα, εξαιρετικό προσωπικό και τεράστιες προοπτικές…