Ας μιλήσουμε με πράξεις…για την υγεία!

Μεσούσης της οικονομικής κρίσης παρατηρούμε καθημερινά ασθενείς με νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται επιτυχώς σε αρχικό στάδιο, να φτάνουν στα νοσοκομεία της χώρας σε προχωρημένη κατάσταση, δυστυχώς πολύ συχνά μη αναστρέψιμη.
Πολλά νοσήματα όπως πχ. ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας ή ακόμα και συστηματικά νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, εφόσον διαγνωσθούν σε αρχικό στάδιο, έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση και πορεία.
Σύμφωνα λοιπόν με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, η υγεία ενός ατόμου εξαρτάται κατά 20% από βιολογικούς παράγοντες, 20% από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 20% από τις υπηρεσίες υγείας και 40%!!!!! από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν ο ρόλος της οργανωμένης πολιτείας δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και στην πρόληψη τους.
Η έλλειψη προσυμπτωματικού ελέγχου και προαγωγής υγείας είναι σημαντικό πρόβλημα του δήμου μας και στόχος μου είναι να προσφέρω το 100% των δυνάμεων ώστε να αλλάξει αυτό στο δήμο μας. Να μεταφέρω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου από χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας και του εξωτερικού (όπου εργάστηκα τα τελευταία 5 και εξειδικεύτηκα στη Γυναικολογική Ογκολογία) ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, Η εκπαίδευση μου έως σήμερα, κυρίως μέσω των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην διοίκηση υπηρεσιών υγείας, αλλά και της πολυετούς παρουσίας μου σε νοσοκομεία, μου έχει δώσει τα εργαλεία ώστε να μπορέσω να φέρω εις πέρας το μεγάλο αυτό έργο.
Για αυτό το λόγο προτείνω, παράλληλα με το άρτιο πρόγραμμα του συνδυασμού του Κ. Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» με τον οποίο συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές, τα εξής:
-Στελέχωση/αναδιάρθρωση των δημοτικών ιατρείων με στόχο την πρόληψη νοσημάτων.
-Ευαισθητοποίηση του κοινού με ενημερωτικές καμπάνιες και σεμινάρια.
-Δημιουργία ιστοσελίδας του δήμου με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, ώρες λειτουργίας, online πλατφόρμας για κλείσιμο ραντεβού στα δημοτικά ιατρεία.
-Εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία. Η εκπαίδευση των μαθητών και η ευαισθητοποίηση των πολιτών πρέπει είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, αφού πρώτα αναλύσουμε την κοινότητα μας και τις ανάγκες της, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ έως τώρα.
-Αποτίμηση των αναγκών του πληθυσμού (ερωτηματολόγια, online ερωτήσεις για τις ανάγκες των πολιτών).