Αναβάθμιση των ιατρείων μας

Βάσει των εντολών του Δημάρχου μας προχωράμε στην αναβάθμιση των ιατρείων μας!